Giáo trình Kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự: Phần 1

'Giáo trình Kỹ năng giải quyết vụ việc dân sự: Phần 1' trình bày các nội dung chính sau: Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự, kỹ năng thụ lý vụ án của thẩm phán, kỹ năng của luật sư trong giai đoạn chuẩn bị khởi kiện vụ án dân sự, thu thập chứng cứ, kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án.