• Giáo trình Cơ học kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Cơ học kỹ thuật: Phần 1

  Giáo trình Cơ học kỹ thuật: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản - Hệ tiên đề tĩnh học; Liên kết và phản lực liên kết; Hai bài toán cơ bản của tĩnh học; Một số bài toán đặc biệt của tĩnh học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   82 p mku 03/11/2022 8 0

 • Giáo trình Cơ học kỹ thuật: Phần 2

  Giáo trình Cơ học kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Cơ học kỹ thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Động học điểm; Chuyển động cơ bản của vật rắn; Chuyển động phức hợp của điểm; Chuyển động song phẳng của vật rắn; Động lực học;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   161 p mku 03/11/2022 6 0

 • Ebook Cơ học kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Cơ học kỹ thuật: Phần 1

  Ebook "Cơ học kỹ thuật" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tĩnh học vật rắn; Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học; Hệ lực phẳng và điều kiện cân bằng của vật rắn phẳng; Hệ lực không gian và điều kiện cân bằng của vật rắn không gian; Động học vật rắn; Chuyển động tương đối của điểm và vật rắn;... Mời các bạn cùng...

   200 p mku 03/11/2022 8 0

 • Ebook Cơ học kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Cơ học kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Cơ học kỹ thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Động lực học vật rắn; Cơ sở phương pháp năng lượng; Động lực học vật rắn không gian; Động lực học chuyển động tương đối; Dao động tuyến tính và ổn định chuyển động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết

   228 p mku 03/11/2022 5 0

 • Ebook Hệ thống điều khiển bằng khí nén: Phần 1

  Ebook Hệ thống điều khiển bằng khí nén: Phần 1

  Ebook "Hệ thống điều khiển bằng khí nén" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lí thuyết về khí nén; Máy nén khí và thiết bị xử lí khí nén; Hệ thống thiết bị phân phối khí nén; Các phần tử trong hệ thống điều khiển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   132 p mku 03/11/2022 2 0

 • Ebook Hệ thống điều khiển bằng khí nén: Phần 2

  Ebook Hệ thống điều khiển bằng khí nén: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Hệ thống điều khiển bằng khí nén" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lí thuyết điều khiển bằng khí nén; Thiết kế hệ thống điều khiển bằng khí nén; Điều khiển bằng điện - khí nén. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   155 p mku 03/11/2022 2 0

 • Ebook Process dynamics and control (4th edition): Part 1

  Ebook Process dynamics and control (4th edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Process dynamics and control (4th edition)" provide readers with content about: introduction to process control; theoretical models of chemical processes; dynamic behavior of processes; laplace transforms; transfer function models; dynamic behavior of first-order and second-order processes; dynamic response characteristics of more complicated processes; development of empirical models from process data;... Please refer to the...

   255 p mku 03/11/2022 2 0

 • Ebook Process dynamics and control (4th edition): Part 2

  Ebook Process dynamics and control (4th edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Process dynamics and control (4th edition)" provide readers with content about: frequency response analysis and control system design; feed forward and ratio control; advanced process control; enhanced single-loop control strategies; digital sampling, filtering, and control; multi loop and multi variable control; real-time optimization; model predictive control;... Please refer to the ebook for details!

   260 p mku 03/11/2022 2 0

 • Ebook Programmable logic controllers (Fifth edition): Part 1

  Ebook Programmable logic controllers (Fifth edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Programmable logic controllers (Fifth edition)" provide readers with content about: programmable logic controllers (PLCs) - an overview; PLC hardware components; number systems and codes; fundamentals of logic; basics of PLC programming; developing fundamental PLC wiring diagrams and ladder logic programs; programming timers; programming counters;... Please refer to the ebook for details!

   202 p mku 03/11/2022 2 0

 • Ebook Programmable logic controllers (Fifth edition): Part 2

  Ebook Programmable logic controllers (Fifth edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Programmable logic controllers (Fifth edition)" provide readers with content about: program control instructions; data manipulation instructions; math instructions; sequencer and shift register instructions; PLC installation practices, editing, and troubleshooting; process control, network systems, and SCADA; controllogix controllers;... Please refer to the ebook for details!

   231 p mku 03/11/2022 2 0

 • Ebook Các phương pháp gia công biến dạng dẻo kim loại: Phần 1

  Ebook Các phương pháp gia công biến dạng dẻo kim loại: Phần 1

  Cuốn sách "Các phương pháp gia công biến dạng" được biên soạn bởi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có nội dung tìm hiểu về thực chất và đặc điểm của gia công biến dạng. Mục đích của nung nóng kim loại và những vấn đề xảy ra khi nung. Đồng thời tìm hiểu các phương pháp gia công biến dạng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu sau đây nhé.

   36 p mku 03/11/2022 2 0

 • Ebook Các phương pháp gia công biến dạng dẻo kim loại: Phần 2

  Ebook Các phương pháp gia công biến dạng dẻo kim loại: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Các phương pháp gia công biến dạng" giới thiệu tới bạn đọc lập quy trình công nghệ rèn, xác định khối lượng và kích thước phôi ban đầu. Tìm hiểu về phương pháp dập thể tích để biết cách phân loại chúng. Đây là cuốn sách cô đọng nhất về lý thuyết biến dạng dẻo kim loại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p mku 03/11/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số