• Giáo trình Công nghệ kim loại: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ kim loại: Phần 1

  Giáo trình Công nghệ kim loại: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sản xuất đúc; cơ sở đúc kim loại/ hợp kim; Các quá trình đúc tiên tiến; Biến dạng tạo hình bằng áp lực; Những định luật cơ bản khi gia công kim loại bảng áp lực;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   202 p mku 03/11/2022 3 0

 • Giáo trình Công nghệ kim loại: Phần 2

  Giáo trình Công nghệ kim loại: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Công nghệ kim loại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hàn và cắt nhiệt; Các quá trình hàn hồ quang; Các quá trình hàn áp lực; Cắt kim loại và hợp kim bằng nhiệt; Luyện kim bột; Chế tạo bột kim loại;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   205 p mku 03/11/2022 3 0

 • Ebook Process dynamics and control (4th edition): Part 1

  Ebook Process dynamics and control (4th edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Process dynamics and control (4th edition)" provide readers with content about: introduction to process control; theoretical models of chemical processes; dynamic behavior of processes; laplace transforms; transfer function models; dynamic behavior of first-order and second-order processes; dynamic response characteristics of more complicated processes; development of empirical models from process data;... Please refer to the...

   255 p mku 03/11/2022 3 0

 • Ebook Process dynamics and control (4th edition): Part 2

  Ebook Process dynamics and control (4th edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Process dynamics and control (4th edition)" provide readers with content about: frequency response analysis and control system design; feed forward and ratio control; advanced process control; enhanced single-loop control strategies; digital sampling, filtering, and control; multi loop and multi variable control; real-time optimization; model predictive control;... Please refer to the ebook for details!

   260 p mku 03/11/2022 3 0

 • Ebook Programmable logic controllers (Fifth edition): Part 1

  Ebook Programmable logic controllers (Fifth edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Programmable logic controllers (Fifth edition)" provide readers with content about: programmable logic controllers (PLCs) - an overview; PLC hardware components; number systems and codes; fundamentals of logic; basics of PLC programming; developing fundamental PLC wiring diagrams and ladder logic programs; programming timers; programming counters;... Please refer to the ebook for details!

   202 p mku 03/11/2022 3 0

 • Ebook Programmable logic controllers (Fifth edition): Part 2

  Ebook Programmable logic controllers (Fifth edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Programmable logic controllers (Fifth edition)" provide readers with content about: program control instructions; data manipulation instructions; math instructions; sequencer and shift register instructions; PLC installation practices, editing, and troubleshooting; process control, network systems, and SCADA; controllogix controllers;... Please refer to the ebook for details!

   231 p mku 03/11/2022 3 0

 • Giáo trình Đồ án chi tiết máy: Phần 1

  Giáo trình Đồ án chi tiết máy: Phần 1

  "Giáo trình Đồ án chi tiết máy" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nội dung, cấu trúc của các đầu đề đồ án chi tiết máy và một số điều cần lưu ý; Trình tự các bước làm một bài đồ án chi tiết máy; Các lưu đồ thuật giải làm đồ án; Tính toàn thiết kế các bộ truyền động cơ khí;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   147 p mku 03/11/2022 13 0

 • Giáo trình Đồ án chi tiết máy: Phần 2

  Giáo trình Đồ án chi tiết máy: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Đồ án chi tiết máy" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính toán thiết kế các chi tiết, các bộ phận còn lại trong đồ án; Tính toán và chọn ổ lăn cho các trục trong các đề đồ án chi tiết máy; Dung sai lắp ghép; Các hình vẽ về miền dung sai;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   196 p mku 03/11/2022 10 0

 • Giáo trình Thủy lực cấp thoát nước: Phần 1 - NXB Xây dựng

  Giáo trình Thủy lực cấp thoát nước: Phần 1 - NXB Xây dựng

  "Giáo trình Thủy lực cấp thoát nước" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về thủy lực; Áp lực thủy tĩnh; Những khái niệm cơ bản về chuyển động của chất lỏng; Tổn thất áp lực trong cấp thoát nước; Dòng chảy qua lỗ và vòi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   87 p mku 03/11/2022 4 0

 • Giáo trình Thủy lực cấp thoát nước: Phần 2 - NXB Xây dựng

  Giáo trình Thủy lực cấp thoát nước: Phần 2 - NXB Xây dựng

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Thủy lực cấp thoát nước" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Một số bài toán cơ bản về tính toán thủy lực đường ống dẫn nước có áp; Tính toán thủy lực cống và kênh thoát nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   40 p mku 03/11/2022 3 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lạnh căn bản: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật lạnh căn bản: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật lạnh căn bản: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật lạnh cơ sở; Mối chất lạnh và chất tải lạnh; Máy nén lạnh; Chu trình máy lạnh nén hơi 1 cấp; Chu trình máy lạnh nén hơi hai và nhiều cấp; Thiết bị ngưng tụ; Thiết bị bay hơi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   217 p mku 03/11/2022 2 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lạnh căn bản: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật lạnh căn bản: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Kỹ thuật lạnh căn bản" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật lạnh ứng dụng; Kho lạnh; Tính toán cân bằng nhiệt; Các phương pháp làm lạnh phòng và tích trữ lạnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   222 p mku 03/11/2022 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số