• Bài giảng Cơ học vật liệu

  Bài giảng Cơ học vật liệu

  Bài giảng Cơ học vật liệu có nội dung trình bày về: các khái niệm cơ bản, ứng suất, biến dạng, đặc tính cơ học của vật liệu, kéo - nén đúng tâm, xoắn thuần túy,... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   70 p mku 25/11/2023 1 0

 • Bài giảng Kết cấu liên hợp thép-Bê tông dùng trong nhà cao tầng - Phạm Thị Ngọc Thu

  Bài giảng Kết cấu liên hợp thép-Bê tông dùng trong nhà cao tầng - Phạm Thị Ngọc Thu

  Bài giảng Kết cấu liên hợp thép-Bê tông dùng trong nhà cao tầng gồm các nội dung chính như sau: Tổng quan về kết cấu liên hợp Thép - Bê tông; Vật liệu sử dụng cho kết cấu liên hợp; Sàn liên hợp; Dầm liên hợp; Cột liên hợp; Ứng dụng kết cấu liên hợp trong nhà cao tầng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p mku 25/11/2023 2 0

 • Bài giảng Cơ lưu chất - TS. Võ Thị Tuyết Giang

  Bài giảng Cơ lưu chất - TS. Võ Thị Tuyết Giang

  Bài giảng Cơ lưu chất cung cấp cho người học những kiến thức như: Mở đầu; Tĩnh học lưu chất; Động học lưu chất; Động lực học lưu chất; Dòng chảy đều trong ống; Dòng chảy đều trong kênh hở; Thế lưu - Lực nâng và Lực cản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   70 p mku 25/11/2023 1 0

 • Bài giảng Nguyên lý thiết kế nội thất - Huỳnh Văn Thông

  Bài giảng Nguyên lý thiết kế nội thất - Huỳnh Văn Thông

  "Bài giảng Nguyên lý thiết kế nội thất - Huỳnh Văn Thông" gồm 4 chương với các nội dung cơ sở thiết kế nội thất; các bộ phận cấu thành không gian nội thất; sơ đồ dây chuyền sử dụng trong nhà ở; cơ sở bản vẽ kiến trúc – nội thất.

   65 p mku 25/11/2023 1 0

 • Bài giảng SAP2000: Chương 1 - Đại học Duy Tân

  Bài giảng SAP2000: Chương 1 - Đại học Duy Tân

  "Bài giảng SAP2000: Chương 1 - Đại học Duy Tân" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu phần mềm SAP 2000; Tính năng của phần mềm SAP 2000; Một số khái niệm cơ bản; Giao diện SAP 2000. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p mku 25/11/2023 1 0

 • Bài giảng SAP2000: Chương 2 - Đại học Duy Tân

  Bài giảng SAP2000: Chương 2 - Đại học Duy Tân

  "Bài giảng SAP2000: Chương 2 - Đại học Duy Tân" trình bày nội dung về phân tích và tính toán kết cấu bao gồm: Tạo sơ đồ tính cho kết cấu; Gán đặc trưng và trọng tải; Khai báo đại lượng đặc trưng; Xem và xuất kết quả nội lực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   5 p mku 25/11/2023 2 0

 • Bài giảng SAP2000: Chương 3 - Đại học Duy Tân

  Bài giảng SAP2000: Chương 3 - Đại học Duy Tân

  "Bài giảng SAP2000: Chương 3 - Đại học Duy Tân" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hệ dầm ghép tĩnh định; Kết cấu dàn phẳng; Dầm liên tục; Khung phẳng nhiều tầng; Khung phẳng nhiều nhịp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p mku 25/11/2023 1 0

 • Bài giảng Thiết kế cầu thép: Chương 1 - Đại học Duy Tân

  Bài giảng Thiết kế cầu thép: Chương 1 - Đại học Duy Tân

  Bài giảng "Thiết kế cầu thép: Chương 1 - Đại học Duy Tân" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Lịch sử xuất hiện của cầu thép; Phương hướng phát triển của cầu thép; Vật liệu sử dụng trong cầu thép; Các hệ thống chính của cầu thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p mku 25/11/2023 2 0

 • Bài giảng Cầu đường: Chương 4 - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cầu đường: Chương 4 - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng "Cầu đường: Chương 4 - Nguyễn Đức Hoàng" trình bày các nội dung kiến thức về: Bài toán dao động riêng; Bài toán thiết kế cốt thép; Đưa ra một số bài tập để sinh viên vận dụng nâng cao kiến thức và khả năng tiếp thu bài học. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

   22 p mku 25/11/2023 2 0

 • Bài giảng Thiết kế cầu thép: Chương 2 - Đại học Duy Tân

  Bài giảng Thiết kế cầu thép: Chương 2 - Đại học Duy Tân

  Bài giảng "Thiết kế cầu thép: Chương 2 - Đại học Duy Tân" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hệ mặt cầu của cầu thép; Mặt cầu ô tô; Mặt cầu xe lửa; Hệ thống dầm mặt cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p mku 25/11/2023 2 0

 • Bài giảng Cầu đường: Chương 3 - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng Cầu đường: Chương 3 - Nguyễn Đức Hoàng

  Bài giảng "Cầu đường: Chương 3 - Nguyễn Đức Hoàng" trình bày các nội dung kiến thức về: Chế độ làm việc tầng; Tự động chia nhỏ các phần tử Frame; Tự động chia lưới ảo cho phần tử shell; Ràng buộc biên auto line constraint; Dầm ảo – none frame; Sàn ảo – none area;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

   16 p mku 25/11/2023 1 0

 • Ebook Công nghệ xây dựng công trình thủy lợi thủy điện: Phần 1

  Ebook Công nghệ xây dựng công trình thủy lợi thủy điện: Phần 1

  Ebook "Công nghệ xây dựng công trình thủy lợi thủy điện" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Dẫn dòng thi công - công tác hố móng và khoan phụt chống thấm; Ngăn dòng; Tiêu nước hố móng; Bảo vệ hố móng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   96 p mku 23/09/2023 51 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=mku
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERmku613260vi