• Ebook Bài tập hình học họa hình - NXB Giáo dục

  Ebook Bài tập hình học họa hình - NXB Giáo dục

  Cuốn sách gồm những bài tập của phần phép chiếu, phần phương pháp hai hình chiếu vuông góc và phần hình chiếu trục đo. Nội dung bài tập giúp bạn học giải các bài toán hình họa được dễ dàng hơn, có phần hướng dẫn giải bài tập để các bạn tham khảo, giới thiệu một số bài tập tổng hợp nhằm giúp các bạn hệ thống hóa lại kiến thức của...

   153 p mku 08/04/2022 26 1

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.3 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.3 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Bài toán tìm đường đi ngắn nhất; Giới thiệu bài toán TSP. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p mku 23/03/2022 18 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 0 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 0 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 0 giới thiệu môn học, nội dung môn học gồm có: Logic; Tập hợp; Suy luận toán học; Hàm và quan hệ; Phép đếm; Lý thuyết đồ thị; Đại số Boolean;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p mku 23/03/2022 17 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.2 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.2 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự đẳng cấu của đồ thị; Đồ thị liên thông; Chu trình và Đường đi Euler; Chu trình và đường đi Hamilton; Bài toán tô màu đồ thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p mku 23/03/2022 16 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 5 Phép đếm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Hai nguyên lý đếm cơ bản; Nguyên lý chuồng bồ câu (Phúc); Hoán vị (Khánh); Tổ hợp (Hoa). Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p mku 23/03/2022 13 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.1 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.1 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 6.1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về lý thuyết đồ thị; Đồ thị vô hướng – Đồ thị có hướng; Bậc của đỉnh; Một số dạng đồ thị đặc biệt; Biểu diễn đồ thị trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p mku 23/03/2022 14 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 7 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 7 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và thuật ngữ về cây; Cây khung nhỏ nhất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p mku 23/03/2022 18 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 1 Logic, cung cấp cho người học những kiến thức như: Propositional Logic; Predicate Logic. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p mku 23/03/2022 15 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 2 Lý thuyết tập hợp, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tập hợp; Tích Descartes; Các phép toán tập hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p mku 23/03/2022 15 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 3 Suy luận và Chứng minh, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Các quy tắc suy luận; Phương pháp chứng minh; Quy nạp toán học; Phát biểu đệ quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p mku 23/03/2022 15 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 4 Hàm và Quan hệ, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm; Quan hệ: Quan hệ trên một tập hợp; Các tính chất của quan hệ; Quan hệ n-ngôi; Biểu diễn quan hệ; Tính bao đóng của quan hệ; Quan hệ tương đương. Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p mku 23/03/2022 14 0

 • Bài giảng Toán rời rạc: Chương 8 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 8 - ThS. Trần Quang Khải

  Bài giảng Toán rời rạc: Chương 8 Đại số Boole, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu: Boole Algebra; Hàm Boole; Hằng đẳng thức đại số Boole; Các cổng logic; Cực tiểu hóa mạch. . Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p mku 23/03/2022 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số