• Chương 3. Luận lý vị từ

  Chương 3. Luận lý vị từ

  Chương 3. Luận lý vị từ ntsơn Nội dung I. Cấu trúc của luận lý vị từ II. Suy luận tự nhiên trong luận lý vị từ III. •  Tam đoạn luận Nếu là người thì phải chết. (P) Socrates là người. (Q) Vậy Socrates phải chết. (R) •  Biểu diễn bằng LLMĐ không giữ được mối quan hệ ((P ∧ Q) → R) của 3 phát biểu trên.   Thêm khái niệm quan hệ...

   48 p mku 12/10/2012 162 1

 • Ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề

  Ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề

  III. Ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề Chương 2 ntsơn Gán thực [*] trị •  Môi trường (Environments) Gán thực trị là gán giá trị T (đúng) hoặc F (sai) cho mỗi biến mệnh đề. Những nhà khoa học máy tính gọi việc gán giá trị cho các biến là một môi trường. [*] Sept. 10, 2007 Copyright © Albert R. Meyer, 2007. All rights reserved. lec 2M.17 @Nguyễn Thanh...

   82 p mku 12/10/2012 164 1

 • LUẬN LÝ TOÁN HỌC (Mathematical Logic)

  LUẬN LÝ TOÁN HỌC (Mathematical Logic)

  Chương 2 : Luận lý mệnh đề ntsơn Nội dung I. Cấu trúc của luận lý mệnh đề (LLMĐ) II. Suy luận tự nhiên trong LLMĐ III. Ngữ nghĩa của LLMĐ Chương 1 ntsơn I. Cấu trúc của luận lý mệnh đề ntsơn Thuật ngữ[11] •  Luận lý mệnh đề (LLMĐ) có tên tiếng Anh : –  Propositional logic. –  Propositional Calculus. •  Từ calculus là một...

   29 p mku 12/10/2012 164 1

 • LUẬN LÝ TOÁN HỌC (Mathematical Logic)

  LUẬN LÝ TOÁN HỌC (Mathematical Logic)

  Chương 1. Tổng quan Chương 2. Luận lý mệnh đề (propositional logic) Chương 3. Luận lý vị từ (predicates logic) Chương 1 ntsơn Chương 1. Tổng quan ntsơn Thảo luận nhóm 5 phút •  Nhất quán & Mâu thuẫn -  Định nghĩa 2 khái niệm trên -  Sự khác nhau và giống nhau. -  Một số thí dụ minh họa. •  Mỗi nhóm viết ra ý kiến và trình bày trước...

   25 p mku 12/10/2012 142 1

 • LUẬN LÝ TOÁN HỌC (Mathematical Logic)

  LUẬN LÝ TOÁN HỌC (Mathematical Logic)

  Cấu trúc của hệ tiên đề : 1. Thuật ngữ nguyên thủy (undefined term) 2. Thuật ngữ phổ dụng (universal term) 3. Hệ các tiên đề (axiom system) 4. Hệ thống suy luận 5. Định lý ntsơn HỆ TIÊN ĐỀ •  Thuật ngữ nguyên thủy : Khái niệm được chấp nhận - không định nghĩa. Phân loại : + Đối tượng + Quan hệ. Tiên đề Phát biểu được chấp nhận -...

   23 p mku 12/10/2012 151 1

 • Ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề

  Ngữ nghĩa của luận lý mệnh đề

  Môi trường (Environments) Gán thực trị là gán giá trị T (đúng) hoặc F (sai) cho mỗi biến mệnh đề. Những nhà khoa học máy tính gọi việc gán giá trị cho các biến là một môi trường.

   67 p mku 12/10/2012 146 1

 • Suy luận tự nhiên trong luận lý mệnh đề

  Suy luận tự nhiên trong luận lý mệnh đề

  II. Suy luận tự nhiên trong luận lý mệnh đề ntsơn .Chứng minh Thí dụ : Tam giác ABC có các cạnh là AB = 3, BC = 4, CA = 5. Chứng minh ABC vuông. Chứng minh : (1) cạnh AB = 3. (2) cạnh BC = 4. (3) cạnh CA = 5. (4)

   45 p mku 12/10/2012 142 1

 • LUẬN LÝ TOÁN HỌC (Mathematical Logic)

  LUẬN LÝ TOÁN HỌC (Mathematical Logic)

  Logic của Aristotle được diễn tả bằng ngôn ngữ thông thường - mơ hồ. Các triết gia muốn logic được diễn tả có tính hình thức (formal) và bằng ký hiệu (symbolical) như toán học. Leibniz có lẽ là người đầu tiên hình dung ra ý tưởng này và gọi tên là formalism.

   52 p mku 12/10/2012 138 1

 • Phép biến đổi bảo giác

  Phép biến đổi bảo giác

  Giải tích phức là một bộ phận của toán học hiện đại có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật. Nhiều hiện tượng vật lý và tự nhiên đòi hỏi phải sử dụng số phức mới mô tả được. Trong chương này chúng ta tìm hiểu những vấn đề cơ bản của giải tích phức: Lân cận, giới hạn, hàm phức liên tục, giải tích, tích phân phức, chuỗi số phức,...

   55 p mku 11/10/2012 177 1

 • Lý thuyết thặng dư và ứng dụng

  Lý thuyết thặng dư và ứng dụng

  ý thuyết giá trị thặng dư đã được Marx sử dụng để phân tích kinh tế tư bản chủ nghĩa trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản hoạt động với rất ít các định chế ràng buộc, kiểm soát và can thiệp của nhà nước.[2] Cuộc đại khủng hoảng kinh tế năm 1929-30, kéo dài đến thế chiến lần thứ hai đã khiến các nhà kinh tế đặt lại vai trò của nhà...

   59 p mku 11/10/2012 352 2

 • Chuỗi hàm biến phức

  Chuỗi hàm biến phức

  Số phức, hàm biến phức, giới hạn và liên tục; đạo hàm của hàm biến phức hàm giải tích; tích phân hàm biến phức, tích phân Cauchy; - Chuỗi Taylor và chuỗi Laurent; - Thặng dư và ứng dụng; phép biến đổi Laplace và ứng dụng để giải phương trình vi phân, phương trình tích phân, hệ phương trình vi phân.

   61 p mku 11/10/2012 216 1

 • Tích phân hàm biến phức

  Tích phân hàm biến phức

  Nhiều vấn đề trong kỹ thuật, trong điện tử viễn thông, trong lý thuyết mạch…, đưa về giải các phương trình, hệ phương trình chứa đạo hàm, tích phân của các hàm nào đó, nghĩa là phải giải các phương trình vi phân, tích phân hay phương trình đạo hàm riêng. Việc giải trực tiếp các phương trình này nói chung rất khó. Kỹ sư Heaviside là người đầu...

   54 p mku 11/10/2012 158 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số