• Bài giảng Ngữ dụng học

    Bài giảng Ngữ dụng học

    Bài giảng Ngữ dụng học giúp người học nắm được các khái niệm về giao tiếp, các nhân tố giao tiếp, diễn ngôn, ngữ dụng học, chiếu vật và các hành vi ngôn ngữ, lập luận và hội thoại, hội thoại... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm được nội dung của môn học Ngữ dụng học.

     139 p mku 20/05/2014 379 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số