• Tiềm năng sử dụng kênh hình trong dạy học môn “sáng tác thơ ca” ở khoa Ngữ văn, trường Đại học Souphanouvong (Lào)

  Tiềm năng sử dụng kênh hình trong dạy học môn “sáng tác thơ ca” ở khoa Ngữ văn, trường Đại học Souphanouvong (Lào)

  Bài viết trình bày về những loại kênh hình cụ thể có thể được sử dụng hiệu quả trong dạy học sáng tác thơ ca ở Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Souphanouvong (Lào).

   5 p mku 27/04/2020 105 1

 • Vấn đề khái niệm và định hướng dạy học văn bản thông tin trong chương trình ngữ văn của một số nước trên thế giới

  Vấn đề khái niệm và định hướng dạy học văn bản thông tin trong chương trình ngữ văn của một số nước trên thế giới

  Bài viết này, trên cơ sở tìm hiểu dạy học văn bản thông tin trong chương trình Ngữ văn của một số nước trên thế giới đã xác định lại đặc điểm của văn bản thông tin và những định hướng dạy học loại văn bản này trong chương trình của các nước; từ đó đưa ra một số gợi ý cho việc dạy học loại văn bản này trong chương trình Ngữ văn...

   11 p mku 27/04/2020 107 1

 • Người kể chuyện trong một số truyện ngắn thuộc chương trình ngữ văn trung học

  Người kể chuyện trong một số truyện ngắn thuộc chương trình ngữ văn trung học

  Bài viết phân tích vai trò của người kể chuyện trong việc xác lập mối quan hệ giữa các nhân vật; cách nhìn, sự đánh giá về nhân vật; tư tưởng, tình cảm, khả năng tái tạo con người, đời sống của nhà văn trong tác phẩm văn học.

   6 p mku 27/04/2020 105 1

 • Con số bốn trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao nhìn từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa

  Con số bốn trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao nhìn từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa

  Bài viết trình bày con số bốn trong thành ngữ, tục ngữ, ca dao nhìn từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa được biểu trưng như: Biểu trưng cho những sự vật, hiện tượng tồn tại mang tính quy luật, biểu trưng cho sự khái quát gắn với thời gian, không gian rộng lớn, mang tính toàn thể, biểu trưng cho những sự vật cân đối, hài hòa, đẹp đẽ.

   8 p mku 27/04/2020 113 1

 • Tổ chức dạy học Ngữ văn theo hướng nâng cao năng lực cho sinh viên trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum

  Tổ chức dạy học Ngữ văn theo hướng nâng cao năng lực cho sinh viên trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum

  Phát triển cho sinh viên những năng lực cần thiết trong quá trình đào tạo là một nhiệm vụ chung của các trường cao đẳng và đại học. Tại Kontum Community College, việc giảng dạy các môn học về Văn học theo hướng nâng cao năng lực cho sinh viên luôn được quan tâm. Trong hoạt động này, các giảng viên và các nhóm chuyên nghiệp đóng vai trò quyết định...

   4 p mku 27/04/2020 102 1

 • Một số ý kiến về vấn đề độ khó của văn bản trong chuẩn cốt lõi chương trình Ngữ văn Hoa Kì và định hướng ứng dụng ở Việt Nam

  Một số ý kiến về vấn đề độ khó của văn bản trong chuẩn cốt lõi chương trình Ngữ văn Hoa Kì và định hướng ứng dụng ở Việt Nam

  Độ khó của văn bản được nêu ra trong Phụ lục A của Chuẩn cốt lõi chương trình Ngữ văn Hoa Kì là một vấn đề rất đáng chú ý. Qua việc tìm hiểu một số yếu tố như loại văn bản, người đọc và nhiệm vụ đọc, bài viết xác định các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung trong độ khó của văn bản cũng như đề xuất hướng vận dụng cụ thể...

   12 p mku 27/04/2020 98 1

 • Một số nội dung Việt hóa Kim Vân Kiều truyện thành Truyện Kiều của Nguyễn Du

  Một số nội dung Việt hóa Kim Vân Kiều truyện thành Truyện Kiều của Nguyễn Du

  “Truyện Kiều” là truyện Nôm nổi tiếng của Nguyễn Du, mượn cốt truyện từ tiểu thuyết văn xuôi chữ Hán “Kim Vân Kiều truyện” của Thanh Tâm Tài Nhân (Trung Quốc). Những yếu tố làm nên sự thành công của quá trình Việt hoá Truyện Kiều đó là: Sử dụng thể thơ lục bát, sử dụng nhiều thành ngữ, tục ngữ, lối nói dân gian, dùng nhiều từ ngữ...

   12 p mku 25/11/2019 142 1

 • Làm rõ tác giả của Ngự chế Bắc tuần thi tập và tìm hiểu giá trị tập thơ

  Làm rõ tác giả của Ngự chế Bắc tuần thi tập và tìm hiểu giá trị tập thơ

  Nghiên cứu về văn bản, xác định thiện bản, tác giả của văn bản là nhiệm vụ quan trọng của ngành Hán Nôm học. Khi đã xác định được tác giả và thiện bản thì văn bản đó có giá trị gấp nhiều lần. Bài viết này của chúng tôi không nằm ngoài mục đích đó. Vấn đề văn bản của Ngự chế Bắc tuần thi tập từ xưa đến nay mới chỉ được...

   16 p mku 25/11/2019 142 1

 • Từ Hán Việt trong thơ Trần Tế Xương

  Từ Hán Việt trong thơ Trần Tế Xương

  Trong thơ Nôm Trần Tế Xương (Tú Xương), từ Hán Việt xuất hiện với số lượng tương đối ít, tần số thấp, phần lớn là những từ đã được Việt hóa hoàn toàn. Tuy không phải là bộ phận từ ngữ chủ đạo, nhưng dưới bàn tay sử dụng ngôn ngữ điêu luyện, tài hoa của Tú Xương, lớp từ ngữ này vẫn mang lại nhiều giá trị thẩm mỹ độc đáo,...

   7 p mku 25/11/2019 206 1

 • Đặc điểm mã chữ trong văn bản cơ sở ghi chép thơ của Nguyễn Bảo

  Đặc điểm mã chữ trong văn bản cơ sở ghi chép thơ của Nguyễn Bảo

  Bài viết trình bày những vấn đề liên quan đến chữ viết trong văn bản cơ sở để từ đó đưa ra hướng giải quyết những hạn chế và thiếu xót để tiến tới xác lập văn bản quy phạm, phiên âm và dịch nghĩa. Đó là những yêu cầu cần thiết đối với quá trình nghiên cứu văn bản ghi chép thơ ca Nguyễn Bảo nói riêng và các văn bản học Hán Nôm nói...

   6 p mku 25/11/2019 118 1

 • Lầu Tàng Thơ trong các nguồn tư liệu Hán Nôm

  Lầu Tàng Thơ trong các nguồn tư liệu Hán Nôm

  Bài viết về một số tư liệu Hán Nôm liên quan đến lầu Tàng Thơ trong sử sách, bia ký nhằm phác thảo cái nhìn tổng quan về sự hình thành, đặc trưng kiến trúc, chức năng lưu trữ tư liệu… để góp phần khẳng định vai trò, chức năng và vị thế quan trọng của nó trong lịch sử.

   9 p mku 25/11/2019 153 1

 • Tư tưởng thân dân trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Tư tưởng thân dân trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Tư tưởng thân dân là một nội dung nổi bật trong cả thơ chữ Hán và chữ Nôm của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi đề cập đến những biểu hiện nổi bật trong tư tưởng thân dân của Nguyễn Bỉnh Khiêm ở các phương diện: Từ tấm lòng nhân ái thương dân, gần dân, lo dân sâu sắc đến ước mong cho người dân có một cuộc sống...

   7 p mku 25/11/2019 99 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số