• NEW INSIGHTS INTO BUSINESS 6

  NEW INSIGHTS INTO BUSINESS 6

  NEW INSIGHTS INTO BUSINESS GRAHAM TULLIS - TONYA TRAPPE STUDENT'S BOOK

   16 p mku 20/03/2012 239 1

 • NEW INSIGHTS INTO BUSINESS 5

  NEW INSIGHTS INTO BUSINESS 5

  NEW INSIGHTS INTO BUSINESS GRAHAM TULLIS - TONYA TRAPPE STUDENT'S BOOK

   16 p mku 20/03/2012 209 1

 • NEW INSIGHTS INTO BUSINESS 4

  NEW INSIGHTS INTO BUSINESS 4

  NEW INSIGHTS INTO BUSINESS GRAHAM TULLIS - TONYA TRAPPE STUDENT'S BOOK

   16 p mku 20/03/2012 230 1

 • NEW INSIGHTS INTO BUSINESS 3

  NEW INSIGHTS INTO BUSINESS 3

  NEW INSIGHTS INTO BUSINESS GRAHAM TULLIS - TONYA TRAPPE STUDENT'S BOOK

   16 p mku 20/03/2012 260 1

 • NEW INSIGHTS INTO BUSINESS 2

  NEW INSIGHTS INTO BUSINESS 2

  NEW INSIGHTS INTO BUSINESS GRAHAM TULLIS - TONYA TRAPPE STUDENT'S BOOK

   16 p mku 20/03/2012 228 1

 • NEW INSIGHTS INTO BUSINESS 1

  NEW INSIGHTS INTO BUSINESS 1

  NEW INSIGHTS INTO BUSINESS GRAHAM TULLIS - TONYA TRAPPE STUDENT'S BOOK

   16 p mku 20/03/2012 206 2

 • FIRST INSIGHTS INTO BUSINESS 10

  FIRST INSIGHTS INTO BUSINESS 10

  FIRST INSIGHTS INTO BUSINESS SUE ROBBINS STUDENT'S BOOK

   16 p mku 20/03/2012 187 1

 • Thuật ngữ chuyên ngành Hàng hải

  Thuật ngữ chuyên ngành Hàng hải

  Abatement Sự giảm giá (Hàng hóa, cước phí,...) Sự giảm giá (Hàng hóa, cước phí,...) Accept except Chấp nhận nhưng loại trừ Thuật ngữ được người thuê tàu hoặc đại lý thuê tàu sử dụng trong giao dịch để chỉ mình chấp nhận một số điều khoản hoặc chi tiết nào đó nhưng không chấp nhận các phần khác bị loại trừ sẽ được gạt bỏ hoặc sửa...

   9 p mku 20/03/2012 265 2

 • Đề thi trung cấp môn tiếng anh

  Đề thi trung cấp môn tiếng anh

  Section A: Choose the word or phrase which best completes each sentence. Blacken the letter A, B, C or Dfor your choice.

   8 p mku 20/03/2012 287 2

 • Đề thi công chức tiếng anh

  Đề thi công chức tiếng anh

  PAPER 1: READING COMPREHENSION Section A: Choose the word or phrase which best completes each sentence. Blacken your

   9 p mku 20/03/2012 375 3

 • ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2011 Môn Tiếng Anh (B) TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

  ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2011 Môn Tiếng Anh (B) TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

  I. hần điền từ cho từng câu: kiểm tra khả năng đọc hiểu ở cấp độ câu. Để hoàn thành phần này thí sinh cần phải nắm vững ngữ pháp và có vốn từ vựng.

   24 p mku 20/03/2012 219 1

 • BÀI TẬP THỰC HÀNH TIẾNG ANH ÔN TUYỂN SINH CAO HỌC

  BÀI TẬP THỰC HÀNH TIẾNG ANH ÔN TUYỂN SINH CAO HỌC

  Choose ONE of the words or phrases given in the box to fill in the blank of each of the following sentences

   67 p mku 20/03/2012 282 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số