• Giáo trình Định giá tài sản: Phần 1

  Giáo trình Định giá tài sản: Phần 1

  Giáo trình "Định giá tài sản" nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết định giá tài sản và các phương pháp định giá tài sản trong nền kinh tế thị trường theo các thông lệ và tiêu chuẩn định giá trong nước và quốc tế. Giáo trình được thiết kế gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về:...

   114 p mku 16/09/2022 21 1

 • Giáo trình Định giá tài sản: Phần 2

  Giáo trình Định giá tài sản: Phần 2

  Giáo trình "Định giá tài sản" nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết định giá tài sản và các phương pháp định giá tài sản trong nền kinh tế thị trường theo các thông lệ và tiêu chuẩn định giá trong nước và quốc tế. Giáo trình được thiết kế gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về:...

   86 p mku 16/09/2022 19 1

 • Giáo trình Kế toán quản trị - Phần I: Kế toán chi phí (Phần 1) - PGS. TS. Phạm Văn Dược (chủ biên), ThS. Cao Thị Cẩm Vân

  Giáo trình Kế toán quản trị - Phần I: Kế toán chi phí (Phần 1) - PGS. TS. Phạm Văn Dược (chủ biên), ThS. Cao Thị Cẩm Vân

  Giáo trình Kế toán quản trị - Phần một Kế toán chi phí gồm 6 chương, được chia thành hai phần. Phần 1 bao gồm 3 chương, từ chương I đến chương III giới thiệu đến bạn đọc nội dung: Tổng quan về kế toán chi phí, chi phí và phân loại chi phí, kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế.

   251 p mku 09/08/2022 58 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị - Phần I: Kế toán chi phí (Phần 2) - PGS. TS. Phạm Văn Dược (chủ biên), ThS. Cao Thị Cẩm Vân

  Giáo trình Kế toán quản trị - Phần I: Kế toán chi phí (Phần 2) - PGS. TS. Phạm Văn Dược (chủ biên), ThS. Cao Thị Cẩm Vân

  Tiếp nối nội dung ở phần 1, phần 2 Kế toán chi phí giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương IV đến chương VI về kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức, phân tích biến động chi phí. Với cấu trúc lý thuyết - bài...

   175 p mku 09/08/2022 52 0

 • Giáo trình Thuế (lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 1

  Giáo trình Thuế (lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Thuế (lý thuyết, bài tập và bài giải)" cung cấp cho người học các kiến thức: Phần 1 - Tổng quan về thuế (những lý luận cơ bản về thuế, tổ chức hệ thống thuế), phần 2 - Hệ thống thuế gián thu (thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   183 p mku 09/08/2022 28 0

 • Giáo trình Thuế (lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 2

  Giáo trình Thuế (lý thuyết, bài tập và bài giải): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Thuế (lý thuyết, bài tập và bài giải)", phần 2 trình bày các nội dung: Phần 2 - Hệ thống thuế gián thu (thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt), phần 3 - Hệ thống thuế trực thu (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế khác tại Việt Nam, phí và lệ phí). Mời các bạn...

   227 p mku 09/08/2022 31 0

 • Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán (Phần 1): Kế toán Ecxel

  Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán (Phần 1): Kế toán Ecxel

  Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán phần 1 gồm có 10 chương, với những nội dung chính sau: Tổng quan về Microsoft excel, định dạng bảng tính, kế toán tiền lương, kế toán vật tư hàng hóa thành phẩm, kế toán tiền mặt, kế toán báo cáo hóa đơn thuế, kế toán công nợ người bán - người mua, lập bảng cân đối tài khoản và sổ cái tài khoản, một số...

   194 p mku 09/08/2022 23 0

 • Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Phú Giang, TS. Nguyễn Viết Tiến (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính: Phần 1 - PGS.TS. Nguyễn Phú Giang, TS. Nguyễn Viết Tiến (Đồng chủ biên)

  Giáo trình "Kiểm toán báo cáo tài chính" được sử dụng làm tài liệu chính thức cho giảng dạy, học tập về kiểm toán, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các trường có đào tạo ngành kiểm toán, kế toán và những người đang làm công tác kiểm toán, kế toán ở các đơn vị. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 1...

   138 p mku 25/07/2022 37 0

 • Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Phú Giang, TS. Nguyễn Viết Tiến (Đồng chủ biên)

  Giáo trình Kiểm toán báo cáo tài chính: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Phú Giang, TS. Nguyễn Viết Tiến (Đồng chủ biên)

  Giáo trình "Kiểm toán báo cáo tài chính" được sử dụng làm tài liệu chính thức cho giảng dạy, học tập về kiểm toán, đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các trường có đào tạo ngành kiểm toán, kế toán và những người đang làm công tác kiểm toán, kế toán ở các đơn vị. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 2...

   132 p mku 25/07/2022 38 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2 - PGS.TS. Đỗ Minh Thành (Chủ biên)

  Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 2 - PGS.TS. Đỗ Minh Thành (Chủ biên)

  Giáo trình "Nguyên lý kế toán" được sử dụng làm tài liệu giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho giảng viên và sinh viên trong trường, đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ kế toán ở các doanh nghiệp, các đơn vị. Giáo trình được kết cấu thành 8 chưa và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về:...

   114 p mku 25/07/2022 42 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 - PGS.TS. Đỗ Minh Thành (Chủ biên)

  Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1 - PGS.TS. Đỗ Minh Thành (Chủ biên)

  Giáo trình "Nguyên lý kế toán" được sử dụng làm tài liệu giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho giảng viên và sinh viên trong trường, đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ kế toán ở các doanh nghiệp, các đơn vị. Giáo trình được kết cấu thành 8 chưa và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về:...

   93 p mku 25/07/2022 36 0

 • Ebook Kế toán chi phí: Phần 2 - ThS. Bùi Văn Trường

  Ebook Kế toán chi phí: Phần 2 - ThS. Bùi Văn Trường

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Kế toán chi phí" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung về kế toán chi phí; Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo CP định mức; Phân tích biến động chi phí....

   76 p mku 23/03/2022 87 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số