• Bài giảng :Nuôi cấy mô thực vật

    Bài giảng :Nuôi cấy mô thực vật

    Nguyên tắc pha chế môi trường Môi trường nuôi cấy mô thực vật khác với các loại môi trường nuôi cấy vi sinh là có thành phần rất phức tạp, sự hiện diện của rất nhiều loại hoá chất với hàm lượng rất nhỏ. Do vậy, để thuận tiện cho việc pha các môi trường nuôi cấy (môi trường làm việc), người ta không cân hoá chất mỗi lần pha môi...

     38 p mku 08/01/2013 143 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số