• Ebook Phân bón vi lượng và siêu vi lượng: Phần 1 - NXB Nông Nghiệp

  Ebook Phân bón vi lượng và siêu vi lượng: Phần 1 - NXB Nông Nghiệp

  Sách “Phân bón vi lượng và siêu vi lượng” gồm 11 chương trong đó 7 chương viết về các nguyên tố vi lượng và 3 chương về nguyên tố siêu vi lượng quan trọng nhất không chỉ ảnh hưởng đến cây trồng mà còn ảnh hưởng đến gia súc và con người (coban, selen và titan). Mỗi chương tác giả đều giới thiệu khá chi tiết về đặc điểm địa hóa, vi...

   149 p mku 23/04/2019 62 0

 • Ebook Phân bón vi lượng và siêu vi lượng: Phần 2 - NXB Nông Nghiệp

  Ebook Phân bón vi lượng và siêu vi lượng: Phần 2 - NXB Nông Nghiệp

  Nối tiếp phần 1, phần 2 sách trình bày 4 chương nội dung còn lại, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 ebook. Cách viết của từng chương ngắn gọn, súc tích nhưng khá rõ để người đọc có thể hiểu được ngọn nguồn của phân vi lượng, siêu vi lượng và vận dụng trong thực tế. Các thông tin có trong “Phân bón vi lượng và siêu vi lượng” có thể...

   61 p mku 23/04/2019 52 0

 • Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy một số chủng nấm mốc có khả năng phân giải pectin mạnh

  Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy một số chủng nấm mốc có khả năng phân giải pectin mạnh

  Việc sản xuất chế phẩm enzyme pectinase từ các chủng nấm mốc rất có ý nghĩa trong đời sống nói chung và lĩnh vực công nghệ thực phẩm nói riêng. Trong nghiên cứu này, một số điều kiện nuôi cấy chủng nấm mốc Penicillium citrinum M4 và chủng nấm mốc Aspergillus oryzae M75 có khả năng phân giải pectin, phân lập từ các loại vỏ củ, quả giàu pectin đã...

   10 p mku 23/04/2019 26 0

 • Nghiên cứu chọn tạo các giống đậu tương biến đổi gen kháng ruồi đục thân và sâu đục quả

  Nghiên cứu chọn tạo các giống đậu tương biến đổi gen kháng ruồi đục thân và sâu đục quả

  Đề tài “Nghiên cứu chọn tạo các giống đậu tương biến đổi gen kháng ruồi đục thân và sâu đục quả” Mục tiêu của đề tài nhằm tạo ra giống đậu tương biến đổi gen mang gen kháng ruồi đục thân và sâu đục quả, có năng suất và chất lượng cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p mku 23/04/2019 30 0

 • Nghiên cứu giải mã genome một số giống lúa địa phương của Việt Nam

  Nghiên cứu giải mã genome một số giống lúa địa phương của Việt Nam

  Đề tài “Nghiên cứu giải mã genome một số giống lúa địa phương của.Việt Nam” nhằm ứng dụng khai thác nguồn gen lúa hiệu quả phục vụ cho công tác nghiên cứu chọn tạo ra những giống lúa mới đáp ứng yêu cầu sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

   9 p mku 23/04/2019 24 0

 • Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chất lượng cao và lúa đặc sản cho tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009-2011

  Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống lúa chất lượng cao và lúa đặc sản cho tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009-2011

  Đề tài “Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển lúa chất lượng cao và lúa đặc sản cho tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2009-2011” do nhóm tác giả Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ triển khai thực hiện với mục tiêu tuyển chọn được giống lúa chất lượng đặc sản để địa phương cũng như bà con nông dân vừa có thể sản xuất vừa có thể...

   8 p mku 23/04/2019 27 0

 • Lập bản đồ tính trạng số lượng cho gen kháng rầy nâu (Nilaparvata lugens) trên nhiễm sắc thể số 4 ở cây lúa (Oryza sativa)

  Lập bản đồ tính trạng số lượng cho gen kháng rầy nâu (Nilaparvata lugens) trên nhiễm sắc thể số 4 ở cây lúa (Oryza sativa)

  Nội dung bài viết giới thiệu về: Rầy nâu (BPH) gây ra những tổn thất nghiêm trọng đối với ngành sản xuất lúa tại Việt Nam và Đông Nam Á. Có các phương pháp khác nhau trong việc đánh giá kiểu hình kháng BPH. Để lập bản đồ gen kháng liên kết với BPH, Tcas giả đã lựa chọn phương pháp tối ưu nhất cho tính trạng số lượng (QTL) được xác định là...

   0 p mku 23/04/2019 27 0

 • Đánh giá khả năng kháng sâu đục quả của các dòng đậu tương biến đổi gen

  Đánh giá khả năng kháng sâu đục quả của các dòng đậu tương biến đổi gen

  Nội dung bài viết trình bày việc nghiên cứu chuyển gen kháng sâu soycry1Ac vào giống đậu tương Williams 82 bằng phương pháp Agrobacterium. Kết quả đã tạo ra các dòng biến đổi gen thế hệ T4... Các dòng này được phân tích Southern blot để xác định sự hiện diện của gen soycry1Ac và phân tích ELISA để định lượng sự biểu hiện của protein cry1Ac. Tổng...

   0 p mku 23/04/2019 28 0

 • Vai trò của nhân tố phiên mã OsNLI-IF trong tăng cường tính chịu hạn lúa

  Vai trò của nhân tố phiên mã OsNLI-IF trong tăng cường tính chịu hạn lúa

  Trong nghiên cứu này tác giả đã phân lập được gen mã hóa nhân tố phiên mã OsNLI-IF từ thư viện cDNA xử lý stress của lúa bằng kỹ thuật PCR với cặp mồi đặc hiệu. Nghiên cứu cho thấy OsNLIIF được tăng cường biểu hiện trong các điều kiện bất lợi như hạn, mặn, lạnh, nhiệt độ cao theo con đường không phụ thuộc vào ABA. Cây thuốc lá được...

   7 p mku 23/04/2019 25 0

 • Nghiên cứu chọn tạo và kỹ thuật thâm canh giống lúa lai 2, 3 dòng cho các tỉnh phía Bắc và Đồng bằng Sông Cửu Long

  Nghiên cứu chọn tạo và kỹ thuật thâm canh giống lúa lai 2, 3 dòng cho các tỉnh phía Bắc và Đồng bằng Sông Cửu Long

  Đề tài nghiên cứu về nhân giống và kỹ thuật lúa lai thâm canh, ba dòng cho các tỉnh miền Bắc Việt Nam và đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu và phát triển lúa lai ở Việt Nam trong 20 năm gần đây không phải là bất ngờ, nhưng cũng đạt được kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh những kết quả đạt được, các nghiên cứu và phát triển này đã phải...

   10 p mku 23/04/2019 24 0

 • Ứng dụng SSR (Simple sequence repeats) để cải thiện tính kháng đạo ôn trên lúa

  Ứng dụng SSR (Simple sequence repeats) để cải thiện tính kháng đạo ôn trên lúa

  Nội dung bài viết được tác giả thực hiện và trình bày về việc xác định sự hiện diện của gen Piz và Pik-m bằng cách sử dụng phương pháp SSR (simple sequence repeat) với marker liên kết với gen Piz và Pik-m là.RM3431 và RM1144. Kết quả thu được 5 cá thể có nguồn gốc từ OM6976 đã được kiểm chứng với sự hiện diện của hai gen Piz + Pik-m.

   0 p mku 23/04/2019 23 0

 • Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lạc kháng bệnh đốm lá muộn

  Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống lạc kháng bệnh đốm lá muộn

  Nội dung bài viết trình bày về kỹ thuật sinh học phân tử có khả năng rút ngắn thời gian và tăng hiệu quả chuyển các gen kháng bệnh từ loài hoang dại vào giống lạc trồng có năng suất cao, quy tụ những đặc tính quý vào một cá thể. Trong 64 dòng giống lạc có 1 giống có khả năng cho gen (A. hypoyca - TN6) và 2 giống có khả năng nhận gen (TB25 và CNC3). Tìm...

   0 p mku 23/04/2019 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số