• Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật của Nguyễn Du qua đoạn trích Trao Duyên

  Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật của Nguyễn Du qua đoạn trích Trao Duyên

  Trao duyên là một trong những đoạn thơ mở đầu cuộc đời mười lăm năm lưu lạc đầy đau khổ của Thuý Kiều, khắc họa sắc nét bi kịch tình yêu tan vỡ của tác phẩm, đặc biệt bộc lộ biệt tài miêu tả tâm lý nhân vật của Nguyễn Du.

   7 p mku 25/11/2019 203 0

 • Các bình diện khám phá con người trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975

  Các bình diện khám phá con người trong tiểu thuyết Việt Nam sau 1975

  Bài viết phân tích các bình diện khám phá con người, hình ảnh, tinh thần và tâm lý con người thông qua các tiểu thuyết Việt Nam sau 1975. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để hiểu chi tiết nội dung.

   6 p mku 20/09/2019 45 0

 • Tư tưởng thân dân trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Tư tưởng thân dân trong thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Tư tưởng thân dân là một nội dung nổi bật trong cả thơ chữ Hán và chữ Nôm của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi đề cập đến những biểu hiện nổi bật trong tư tưởng thân dân của Nguyễn Bỉnh Khiêm ở các phương diện: Từ tấm lòng nhân ái thương dân, gần dân, lo dân sâu sắc đến ước mong cho người dân có một cuộc sống...

   7 p mku 25/11/2019 65 0

 • Nhân vật chấn thương trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986-1995: Nhìn từ hệ chủ đề và một số cảm hứng

  Nhân vật chấn thương trong tiểu thuyết Việt Nam giai đoạn 1986-1995: Nhìn từ hệ chủ đề và một số cảm hứng

  Bài viết thông qua 5 tiểu thuyết nổi bật giai đoạn 1986-1995 để phân tích sâu về dạng nhân vật chấn thương ở thời kỳ này, nhìn từ hệ chủ đề và một số hảm hứng chính. Ở đó hình mẫu nhân vật chấn thương xuất hiện như một sự phản ánh và thấu cảm sâu sắc về bản thể con người, đặt trong hoàn cảnh đầy tính vấn đề của bấy giờ....

   8 p mku 20/09/2019 72 0

 • Lầu Tàng Thơ trong các nguồn tư liệu Hán Nôm

  Lầu Tàng Thơ trong các nguồn tư liệu Hán Nôm

  Bài viết về một số tư liệu Hán Nôm liên quan đến lầu Tàng Thơ trong sử sách, bia ký nhằm phác thảo cái nhìn tổng quan về sự hình thành, đặc trưng kiến trúc, chức năng lưu trữ tư liệu… để góp phần khẳng định vai trò, chức năng và vị thế quan trọng của nó trong lịch sử.

   9 p mku 25/11/2019 75 0

 • Nâng cao vai trò của người đọc và những đổi mới trong duy lý luận văn học ở Việt Nam

  Nâng cao vai trò của người đọc và những đổi mới trong duy lý luận văn học ở Việt Nam

  Với mục tiêu điểm lại tình hình nghiên cứu lý thuyết tiếp nhận ở Việt Nam từ sau 1986 trên một phương diện cụ thể là vai trò của người đọc trong đời sống văn học. Bài viết chỉ ra những luận điểm nổi bật xung quanh người đọc trong các nghiên cứu ở Việt Nam, làm rõ những tác động cụ thể của các luận điểm này đối với đời sống...

   7 p mku 20/09/2019 74 0

 • Đặc điểm mã chữ trong văn bản cơ sở ghi chép thơ của Nguyễn Bảo

  Đặc điểm mã chữ trong văn bản cơ sở ghi chép thơ của Nguyễn Bảo

  Bài viết trình bày những vấn đề liên quan đến chữ viết trong văn bản cơ sở để từ đó đưa ra hướng giải quyết những hạn chế và thiếu xót để tiến tới xác lập văn bản quy phạm, phiên âm và dịch nghĩa. Đó là những yêu cầu cần thiết đối với quá trình nghiên cứu văn bản ghi chép thơ ca Nguyễn Bảo nói riêng và các văn bản học Hán Nôm nói...

   6 p mku 25/11/2019 59 0

 • Một số đặc điểm của văn học truyền thống Thái Lan

  Một số đặc điểm của văn học truyền thống Thái Lan

  Bài viết trình bày văn học Thái Lan truyền thống, nguồn gốc lâu đời, chịu ảnh hưởng sâu sắc các nền văn học Ấn Độ, Trung Quốc nhưng vẫn thể hiện bản sắc dân tộc; phương thức sáng tác, thơ ca là hình thức thể hiện tác phẩm được ưu tiên trong sáng tác văn học ở Thái. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn ùng tham khảo bài viết.

   10 p mku 20/09/2019 70 0

 • Từ Hán Việt trong thơ Trần Tế Xương

  Từ Hán Việt trong thơ Trần Tế Xương

  Trong thơ Nôm Trần Tế Xương (Tú Xương), từ Hán Việt xuất hiện với số lượng tương đối ít, tần số thấp, phần lớn là những từ đã được Việt hóa hoàn toàn. Tuy không phải là bộ phận từ ngữ chủ đạo, nhưng dưới bàn tay sử dụng ngôn ngữ điêu luyện, tài hoa của Tú Xương, lớp từ ngữ này vẫn mang lại nhiều giá trị thẩm mỹ độc đáo,...

   7 p mku 25/11/2019 104 0

 • Biến tấu hay khả năng tạo sinh của nhạc điệu thơ lục bát (Từ nền tảng của ca dao)

  Biến tấu hay khả năng tạo sinh của nhạc điệu thơ lục bát (Từ nền tảng của ca dao)

  Nội dung bài viết với các công trình nghiên cứu khi nói đến thể thơ, luật thơ đã đặt lục bát vào hệ thống phân loại với các thể thơ, luật thơ khác nhau song thất lục bát, cổ thể, cận thể, hõn hợp, tự do… cấu trúc luận, kết cục quy chuẩn và biến tấu khác của lục bát. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên...

   8 p mku 20/09/2019 54 0

 • Làm rõ tác giả của Ngự chế Bắc tuần thi tập và tìm hiểu giá trị tập thơ

  Làm rõ tác giả của Ngự chế Bắc tuần thi tập và tìm hiểu giá trị tập thơ

  Nghiên cứu về văn bản, xác định thiện bản, tác giả của văn bản là nhiệm vụ quan trọng của ngành Hán Nôm học. Khi đã xác định được tác giả và thiện bản thì văn bản đó có giá trị gấp nhiều lần. Bài viết này của chúng tôi không nằm ngoài mục đích đó. Vấn đề văn bản của Ngự chế Bắc tuần thi tập từ xưa đến nay mới chỉ được...

   16 p mku 25/11/2019 72 0

 • Dịch văn học Việt Nam: Những người dịch Truyện Kiều (Nguyễn Du) và những người dịch Nhật ký trong tù (Hồ Chí Minh)

  Dịch văn học Việt Nam: Những người dịch Truyện Kiều (Nguyễn Du) và những người dịch Nhật ký trong tù (Hồ Chí Minh)

  Nội dung của bài viết giới thiệu về công tác dịch văn học Việt Nam và những người dịch Truyện Kiều, Nhật ký trong tù và những đóng góp của học trong nền văn học của nước nhà. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung.

   15 p mku 20/09/2019 73 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số