• Handbook of Mechanical Engineering Calculations

  Handbook of Mechanical Engineering Calculations

  This trusted compendium of calculation methods delivers fast, accurate solutions to the toughest day-to-day mechanical engineering problems. You will find numbered, step-by-step procedures for solving specific problems together with worked-out examples that give numerical results for the calculation.

   1709 p mku 08/08/2022 32 0

 • Tính toán dây quấn stator động cơ cảm ứng 3 phase

  Tính toán dây quấn stator động cơ cảm ứng 3 phase

  Tài liệu nhằm Xác định số liệu dây quấn stator để động cơ vận hành được trong lưới 3 pha, các bước trong tính toán dây quấn stator, xác định số liệu dây quấn stator để động cơ vận hành được trong lưới 3 pha, chọn kết cấu dây quấn, xây dựng sơ đồ dây quấn và tính hệ số dây quấn... Để nắm rõ chi tiết cách tính mời các bạn cùng tham...

   8 p mku 20/09/2019 244 1

 • Bài tập thực hành Kỹ thuật phản ứng

  Bài tập thực hành Kỹ thuật phản ứng

  Bài tập thực hành Kỹ thuật phản ứng gồm các bài sau: thời gian lưu, hệ thống phản ứng khuấy trộn gián đoạn đẳng nhiệt, hệ thống khuấy trộn gián đoạn với điều kiện đoạn nhiệt, hệ thống thiết bị phản ứng khuấy trộn liên tục. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   47 p mku 15/07/2014 458 1

 • Tài liệu hướng dẫn Tính Bonjean-thuỷ lực - TS. Nguyễn Đức Quý

  Tài liệu hướng dẫn Tính Bonjean-thuỷ lực - TS. Nguyễn Đức Quý

  Tính toán tính năng tàu trong giai đoạn thiết kế ban đầu là cần thiết trước khi thiết kế tàu. Tài liệu hướng dẫn Tính Bonjean-thuỷ lực dưới đây sẽ dành cho sinh viên chuyên ngành vỏ tàu thuỷ và tài liệu tham khảo cho sinh viên làm luận án tốt nghiệp tìm hiểu rõ hơn kiến thức cần thiết về tính toán tính năng tàu.

   7 p mku 15/07/2014 271 1

 • Chương 1Thuật ngữ “Econometrics”

  Chương 1Thuật ngữ “Econometrics”

  Thuật ngữ “Econometrics” được sử dụng đầu tiên bởi Pawel Ciompa vào năm 1910 Tuy nhiên, mãi đến năm 1930 , với các công trình nghiên cứu của Ragnar Frisch (Na Uy) thì thuật ngữ “Econometrics” mới được dùng đúng ý nghĩa như ngày hôm nay Cùng khoảng thời gian này thì Jan Tinbergen (Hà Lan) cũng độc lập xây dựng các mô hình kinh tế lượng đầu tiên Hai ông...

   3 p mku 08/01/2013 122 1

 • NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  NGHỊ ĐỊNH CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  Công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hiệu quả đầu tư, điều kiện an toàn sử dụng, tuổi thọ CTXD và tác động trực tiếp tới chất lượng, môi trường sống của cộng đồng. Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng, cần tăng cường kiểm...

   26 p mku 18/10/2012 429 2

 • BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN TỬ 1

  BÀI GIẢNG MẠCH ĐIỆN TỬ 1

  ài giảng Kỹ thuật Mạch Điện tử được biên soạn dựa trên các giáo trình và tài liệu tham khảo mới nhất hiện nay, được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành: Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật Thông tin, Tự động hoá, Trang thiết bị điện, Tín hiệu Giao thông. Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã được các đồng nghiệp đóng góp...

   35 p mku 10/10/2012 857 4

 • BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN TỬ 1

  BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN TỬ 1

  Tín hiệu cho vào một mạch được gọi là tín hiệu vào hay kích thích và tín hiệu nhận được ở ngã ra của mạch là tín hiệu ra hay đáp ứng. Người ta dùng các hàm theo thời gian để mô tả tín hiệu và đường biểu diễn của chúng trên hệ trục biên độ - thời gian được gọi là dạng sóng.

   41 p mku 10/10/2012 633 2

 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Nova - TDN ứng dụng thiết kế đường

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Nova - TDN ứng dụng thiết kế đường

  Nova - TDN 2004 chương trình thiết kế đường bộ được thực hiện trên môi trường AutoCAD Release 2005. Với Nova - TDN 2004 có thể thực hiện công tác thiết kế từ dự án tiền khả thi tới thiết kế kỹ thuật. Sử dụng Nova - TDN 2004 đơn giản và cho kết quả chi tiết hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam về thiết kế đường bộ và có thể thiết kế...

   32 p mku 25/09/2012 1876 4

 • Nút giao thông

  Nút giao thông

  Nút giao ngã tư vọng là nơi giao nhau giữa đường Trường Chinh – Đại La và đường Giải Phóng. Đồng thời có đường sắt Bắc – Nam chạy dọc theo đường Giải Phóng. Vì vậy tại khu vực nút giao tồn tại nhiều giao cắt giữa đường bộ với đường bộ, và giữa đường bộ và đường sắt Khu vực này là nơi tập trung 3 trường đại học lớn của...

   65 p mku 25/09/2012 347 2

 • Hướng dẫn sửu dụng Nova - Thực hành

  Hướng dẫn sửu dụng Nova - Thực hành

  Ví dụ đưa ra nhằm giúp mọi người làm quen nhanh với Nova , từ đó dễ nghiên cứu kĩ hơn một cách từ từ . Có thể gửi thắc mắc của nình đến Tuđonghoatkck44@gmail.com I. Nhập số liệu : Trong ví dụ này chỉ hướng dẫn nhập số liệu từ 1 tệp cao trình dạng đuôi *.txt . Từ menu Địa hình chọn Tạo mô hình điểm\Tạo điểm cao trình từ tệp số liệu ,...

   41 p mku 25/09/2012 416 2

 • SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG

  SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU XÂY DỰNG

  Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự qui định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế...

   79 p mku 03/07/2012 381 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số