Ebook Một số bệnh tự miễn dịch thường gặp trong da liễu: Phần 1

Cuốn sách y học được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu Âu-Mỹ nổi tiếng như cuốn sách Fitzpatrick’s dermatology in general medicine - 2008 và cuốn sách Skin disease, Diagnosis and treatment-2010 của tác giả Thomas P. Habif và nhiều tài liệu da liễu cập nhật của các tác giả trong và ngoài nước. Được do PGS.TS Đặng Văn Em - Chủ nhiệm khoa Da liễu - Dị ứng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 biên soạn.