Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 5 - TS. Võ Thị Xuyến

Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 5 Công nghệ sinh học động vật, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nuôi cấy tế bào động vật; Hybridoma và các kháng thể đơn dòng; Nhân bản vô tính ở động vật có vú; Nuôi cấy tế bào gốc. Mời các bạn cùng tham khảo!