• Ebook Bài tập nâng cao cấu trúc dữ liệu cài đặt bằng C (Advanced problems in data structures in C): Phần 2

  Ebook Bài tập nâng cao cấu trúc dữ liệu cài đặt bằng C (Advanced problems in data structures in C): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập nâng cao cấu trúc dữ liệu cài đặt bằng C (Advanced problems in data structures in C)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các bài tập về cây; Các bài tập về đồ thị; Bài tập phân loại hai lớp; Bài tập N đồng xu; Ánh xạ N hàng đợi trong một mảng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   136 p mku 01/10/2022 10 0

 • Ebook Bài tập nâng cao cấu trúc dữ liệu cài đặt bằng C (Advanced problems in data structures in C): Phần 1

  Ebook Bài tập nâng cao cấu trúc dữ liệu cài đặt bằng C (Advanced problems in data structures in C): Phần 1

  Ebook "Bài tập nâng cao cấu trúc dữ liệu cài đặt bằng C (Advanced problems in data structures in C)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các bài tập về mảng, tìm kiếm, phân loại và tạo băm; Các bài tập về ngăn xếp và hàng đợi; Các bài tập về danh sách liên kết; Các bài tập về chuỗi;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   116 p mku 01/10/2022 9 0

 • Giáo trình Thống kê chất lượng: Phần 2

  Giáo trình Thống kê chất lượng: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình Thống kê chất lượng" tiếp tục trình bày phân tích thống kê biến động các chỉ tiêu chất lượng; Kiểm định kết quả điều tra chất lượng sản phẩm; Nghiên cứu chất lượng bằng các biểu đồ thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   211 p mku 01/10/2022 10 0

 • Giáo trình Thống kê chất lượng: Phần 1

  Giáo trình Thống kê chất lượng: Phần 1

  "Giáo trình Thống kê chất lượng" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung của thống kê chất lượng; Hệ thống chỉ tiêu thống kê chất lượng; Phân hệ chỉ tiêu thống kê chí phí chất lượng sản phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   263 p mku 01/10/2022 13 0

 • Giáo trình Photoshop CS5 căn bản - Lê Minh Tiến

  Giáo trình Photoshop CS5 căn bản - Lê Minh Tiến

  Giáo trình có nội dung trình bày về các tính năng mới, tùy chỉnh không gian làm việc, các công cụ trên toolbox, sử dụng các công cụ chọn, sử dụng lớp layers, màu sắc và phương pháp tô màu trong photoshop, những chuẩn bị cho hình để tô màu, những phương pháp khác nhau để thiết lập một hình trước khi tô , các phương pháp tô màu của phần mềm photoshop CS5.

   88 p mku 03/11/2022 2 0

 • Giáo trình thiết kế NX Insert - Trung tâm công nghệ Advance Cad

  Giáo trình thiết kế NX Insert - Trung tâm công nghệ Advance Cad

  tổng quan về phần thiết kế NX, thanh công cụ, ray hội thoại; phác thảo NX 8, các hệ tham chiếu trong NX 8, tạo đối xứng Symmetric, tổng quan về Quick Extend; ghi kích thước và ràng buộc, tạo kích thước tự động cho các đường, tạo kích thước đường kính, tổng quan Perimeter Dimension; công cụ mô hình 3D, lệnh tạo nhanh đối tượng 3D, Instance Feature; các bài...

   104 p mku 03/11/2022 1 0

 • Ebook Autodesk AutoCAD toàn tập

  Ebook Autodesk AutoCAD toàn tập

  Mời các bạn cùng nắm bắt những kiến thức về các lệnh cơ bản trong AutoCAD; hiệu chỉnh trong AutoCAD; lệnh ghi kích thước trong AutoCAD; một số lệnh tiện ích trong AutoCAD; cách xuất bản vẽ ra ảnh trong AutoCAD thông qua cuốn tài liệu Autodesk AutoCAD toàn tập sau đây.

   64 p mku 03/11/2022 1 0

 • Giáo trình Luật thương mại quốc tế (Phần I - Luật Tổ chức thương mại thế giới): Phần 1

  Giáo trình Luật thương mại quốc tế (Phần I - Luật Tổ chức thương mại thế giới): Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Luật thương mại quốc tế (Phần I - Luật Tổ chức thương mại thế giới)" cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhập môn luật thương mại quốc tế; luật tổ chức thương mại thế giới; hệ thống thương mại đa phương GATT/WTO; các nguyên tắc cơ bản của luật WTO; luật WTO trong lĩnh vực thương mại hàng hóa;... Mời các bạn...

   118 p mku 03/11/2022 3 0

 • Giáo trình Luật thương mại quốc tế (Phần I - Luật Tổ chức thương mại thế giới): Phần 2

  Giáo trình Luật thương mại quốc tế (Phần I - Luật Tổ chức thương mại thế giới): Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Luật thương mại quốc tế (Phần I - Luật Tổ chức thương mại thế giới)" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về: luật WTO trong lĩnh vực thương mại dịch vụ; luật WTO trong lĩnh vực thương mại liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ; pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại; giải quyết tranh chấp trong khuôn...

   125 p mku 03/11/2022 3 0

 • Giáo trình Đồ họa máy tính I: Phần 2

  Giáo trình Đồ họa máy tính I: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Đồ họa máy tính I" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Giao của các đối tượng, giao của đoạn thẳng và đa giác lồi, giao hai đa giác, vùng định nghĩa bởi pixel, thuật toán tô màu đa giác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   91 p mku 03/11/2022 2 0

 • Giáo trình Đồ họa máy tính I: Phần 1

  Giáo trình Đồ họa máy tính I: Phần 1

  Giáo trình Đồ họa máy tính I: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các thuật toán vẽ đường cong trên thiết bị raster, hình học của các đường cong và mặt cong,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   82 p mku 03/11/2022 3 0

 • Giáo trình môn học Xử lý ảnh - PGS.TS. Đỗ Năng Toàn, TS. Phạm Việt Bình

  Giáo trình môn học Xử lý ảnh - PGS.TS. Đỗ Năng Toàn, TS. Phạm Việt Bình

  Giáo trình gồm có 5 chương: Chương 1 trình bày tổng quan về xử lý ảnh, các khái niệm cơ bản, sơ đồ tổng quát của hệ thống xử lý ảnh, chương 2 trình bày các kỹ thuật nâng cao chất lượng ảnh, chương 3 là các kỹ thuật cơ bản trong việc phát hiện biên của các đối tượng ảnh theo 2 khuynh hướng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   158 p mku 03/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số