• Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1): Phần 1

  Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1) giới thiệu một số kỹ thuật tạo hiệu ứng 3D tiêu biểu với Flash. Phần 1 gồm các nội dung: Giới thiệu về Flash 3D; Ánh sáng và bóng; Thay đổi tỷ lệ 3D;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   100 p mku 03/11/2022 13 0

 • Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1): Phần 2

  Ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook Thiết kế 3D trong Flash (Tập 1) tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đẳng cực 3D; Vùng phi lượng giác; Khung lưới đẳng cực so le; Tiêu điểm và độ sâu của tiếp cận mặt phẳng của tiêu điểm; Thay đổi mặt phẳng của tiêu điểm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   87 p mku 03/11/2022 12 0

 • Ebook Sử dụng phần mềm Autodesk-Softdesk trong thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Ebook Sử dụng phần mềm Autodesk-Softdesk trong thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Ebook "Sử dụng phần mềm Autodesk-Softdesk trong thiết kế đường ô tô" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khởi động phần mềm Softdesk; Xác định các dữ liệu khảo sát đầu tiên; Quản lý dữ liệu điểm; Thiết kế đường và bãi đỗ xe; Tạo lập các mô hình địa điểm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   173 p mku 03/11/2022 4 0

 • Ebook Sử dụng phần mềm Autodesk-Softdesk trong thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Ebook Sử dụng phần mềm Autodesk-Softdesk trong thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Sử dụng phần mềm Autodesk-Softdesk trong thiết kế đường ô tô" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế đường đô thị; Thiết kế đường ngoài đô thị; Các công cụ thủy văn; Thiết kế cống - ống dẫn nước; Thiết kế các công trình điều hòa nước; Thiết kế công việc làm đất cho hồ nước. Mời các...

   207 p mku 03/11/2022 4 0

 • Ebook Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Ebook Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Ebook "Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ cấu - ứng dụng chung máy vi tính; Lịch sử phát triển máy tính; Khái quát về lập trình turbo Pascal; Lập trình turbo Pascal thiết kế ổn định nền đường;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   89 p mku 03/11/2022 4 0

 • Ebook Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Ebook Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lập trình turbo Pascal thiết kế thoát nước; Tính toán lượng thoát nước mưa; Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước đô thị - Chương trình TN 4-2; Một vài vấn đề về phần mềm thoát nước. Mời các...

   146 p mku 03/11/2022 4 0

 • Giáo trình Đồ họa máy tính

  Giáo trình Đồ họa máy tính

  Giáo trình cung cấp một số kỹ thuật cơ bản của đồ họa máy tính hai chiều, những nguyên lý thực hành của đồ họa máy tính. Đồng thời, các phương pháp phân tích và thiết kế các thuật toán trong giáo trình cho phép sinh viên có thẻ viết dễ dàng các chương trình minh họa. Giáo trình sử dụng ngôn ngữ C để minh họa, tuy nhiên có thể dễ dàng chuyển...

   173 p mku 03/11/2022 3 0

 • Ebook Luật xa gần: Phần 1

  Ebook Luật xa gần: Phần 1

  Cuốn sách "Luật xa gần" đã tập hợp khá đầy đủ những kiến giải về không gian tạo hình, gồm các vấn đề liên quan đến cách nhìn, lối vẽ, tâm sinh lý thị giác, hiệu quả không gian và những yếu lĩnh của phương pháp thấu thị. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p mku 03/11/2022 3 0

 • Ebook Luật xa gần: Phần 2

  Ebook Luật xa gần: Phần 2

  Bằng kết cấu của đường nét - Luật xa gần giải thích rõ sự diễn biến hình ảnh của vật thể trong không gian ba chiều và trình bày các phương pháp biểu hiện những hình ảnh đó trên mặt phẳng hai chiều. Vì thế Luật xa gần giúp cho người học vẽ biết cách trình bày trên mặt phẳng tất cả những gì thấy ở thực tế cũng như mắt mình quan sát....

   48 p mku 03/11/2022 3 0

 • Ebook Visualization analysis and design: Part 1

  Ebook Visualization analysis and design: Part 1

  Part 1 book "Visualization analysis and design" has contents: What’s vis, and why do it; what - data abstraction; why - task abstraction; analysis - four levels for validation; marks and channels; rules of thumb; arrange tables.

   203 p mku 03/11/2022 4 0

 • Ebook Visualization analysis and design: Part 2

  Ebook Visualization analysis and design: Part 2

  Part 1 book "Visualization analysis and design" has contents: Arrange spatial data, arrange networks and trees, map color and other channels, manipulate view, facet into multiple views, reduce items and attributes, analysis case studies,...and other contents.

   219 p mku 03/11/2022 3 0

 • Ebook Cùng nhau học vẽ CorelDRAW (Tập 9)

  Ebook Cùng nhau học vẽ CorelDRAW (Tập 9)

  Ebook Cùng nhau học vẽ CorelDRAW (Tập 9) trình bày các nội dung: Chương trình Corel Draw, vẽ hình, tô màu, văn bản, hiệu ứng đặc biết. Hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích để những nười mới bắt đầu làm quen với máy vi tính tham khảo.

   110 p mku 03/11/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số