Phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc tuyến tiền liệt tận gốc: Lợi ích nạo hạch chậu kết hợp trong phẫu thuật

Bài viết đề cập phẫu thuật nội soi tuyến tiền liệt tận gốc kèm nạo hạch chậu chuẩn gần đây đã áp dụng thường quy tại khoa niệu C bệnh viện Bình Dân cho những bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt khu trú. Qua bài viết này, nhóm nghiên cứu muốn chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật mổ nội soi ngoài phúc mạc cắt tuyến tiền liệt
tận gốc kèm nạo hạch chậu chuẩn, đánh giá nên hay không nên nạo hạch kết hợp trong phẫu thuật.