Kết quả phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc điều trị ung thư tuyến tiền liệt khu trú

Nghiên cứu với mục tiêu nhằm đánh giá kết quả điều trị sau phẫu thuật tuyến tiền liệt tận gốc qua nội soi ngoài phúc mạc ở những bệnh nhân ung thư khu trú điều trị tại khoa niệu C, bệnh viện Bình Dân.