Ebook Từ điển thuật ngữ mỹ thuật phổ thông: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Từ điển thuật ngữ mỹ thuật phổ thông" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về sự nghiệp của một số họa sĩ có tên tuổi trong và ngoài nước như: Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Matisse, Monet, Picasso,... Các kiến thức này rất cần thiết đối với thầy và trò khi dạy - học môn Mỹ thuật và môn Lịch sử mỹ thuật. Bên cạnh phần nội dung của mỗi mục từ còn có hình ảnh và những bức tranh tiêu biểu minh họa cho mỗi thể loại tranh cũng như khuynh hướng và trào lưu mỹ thuật được nói đến.