Ebook Từ điển thuật ngữ mỹ thuật phổ thông: Phần 1

Ebook Từ điển thuật ngữ mỹ thuật phổ thông: Phần 1 sẽ giới thiệu đến các bạn một số thuật ngữ mỹ thuật thông dụng trong chương trình dạy và học môn Mỹ thuật ở nhà trường, đồng thời giải thích một số thuật ngữ mỹ thuật thường gặp như: Màu sắc, đường nét, hài hòa. Phần này còn cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về một số trường phái, khuynh hướng nổi tiếng trong lịch sử mỹ thuật thế giới như hội họa ấn tượng, trường phái Dã thú, biểu hiện...