Ebook Một số bệnh tự miễn dịch thường gặp trong da liễu: Phần 2

Bệnh tự miễn là nhóm bệnh gồm nhiều bệnh khác nhau ở các chuyên khoa khác nhau. Trong da liễu có gặp một số bệnh như lupus ban đỏ hệ thống, xơ cứng bì hệ thống, viêm bì cơ, bệnh bạch biến và bệnh vảy nến gần đây có được xếp bệnh tự miễn...

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)