Ebook Lều chõng: Phần 2 - NXB Văn học

Nối tiếp phần 1, phần 2 ebook " Lều chõng" của nhà văn Ngô Tất Tố, do NXB Văn học ấn hành, câu chuyện bắt đầu từ "Đêm qua với Vân Hạc, Đốc Cung lại là một cuộc phục thù của hai con
mắt. Bởi vì sau bữa cặm cụi từ sáng đến tối mịt ngắm vuốt từ cái nét
móc trở đi để viết cho rồi một bài văn sách chừng bảy, tám tờ, hai
chàng chỉ cho đôi mắt yên nghỉ một đêm..." Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.