Ebook Lều chõng: Phần 1 - NXB Văn học

Phần 1 ebook " Lều chõng" của nhà văn Ngô Tất Tố, do NXB Văn học ấn hành, câu chuyện bắt đầu từ "Gần nửa tháng rồi, trong làng Văn khoa, lúc nào cũng náo nức, rộn rịp
như sắp kéo hội. Đình trung điếm sở cũng như quán nước hàng quà
chỉ làm chỗ hội họp của các ông già, bà già và những cây gậy trúc mũi
sắt, những gói trầu cau lớn bằng cái đấu..." Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.