Bổ sung loài Michelia Citrata (Noot. & Chalermglin) Q.N.VU & N.H.XIA (Họ mộc lan – Magnoliaceae Juss.) cho hệ thực vật Việt Nam

Bài viết mô tả loài được bổ sung loài Michelia Citrata (Noot. & Chalermglin) Q.N.VU & N.H.XIA (Họ mộc lan – Magnoliaceae Juss.) cho hệ thực vật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.