Bài giảng Toán rời rạc (Discrete Mathematics) - Bài 2: Xếp hạng đồ thị

Bài giảng Toán rời rạc (Discrete Mathematics) - Bài 2: Xếp hạng đồ thị được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về sắp xếp tôpô (xếp hạng), giải thuật xếp hạng. Đặc biệt, với những bài tập được đưa ra ở cuối bài giảng sẽ giúp cho các bạn nắm bắt kiến thức một cách tốt hơn.