Bài giảng môn học Quản trị sản xuất và dịch vụ - Chương 8: Quản trị hàng tồn kho

Bài giảng "Quản trị sản xuất và dịch vụ - Chương 8: Quản trị hàng tồn kho" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề liên quan đến quản trị hàng tồn kho, những mô hình hàng tồn kho; đo lường đánh giá hiệu quả hàng tồn kho. Mời các bạn cùng tham khảo.