Tiếng Anh phỏng vấn xin việc

Tiếng Anh phỏng vấn xin việc là tài liệu tổng hợp nhiều bài khóa, câu hỏi, tình huống và ứng xử khi bạn phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh. Kèm theo mỗi bài là các phần hướng dẫn mở rộng phân tích về câu cú nên dùng, cách trả lời và ứng xử tình huống. Những câu nói đơn giản khi đi phỏng vấn việc tại các công ty nước ngoài, các câu nói đơn giản nhưng giúp bạn đọc tham khảo, học hỏi, hay có thể áp dụng vào thực tế trong quá trình phỏng vấn việc làm của mình. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp bạn tự tin và có được sự chuẩn bị tốt hơn khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh.