Tập san Maritime Bank số 3 tháng 7 năm 2010

"Tập san Maritime Bank số 3 tháng 7 năm 2010" gồm các chuyện mục sau: tin tức và sự kiện, chuyên đề, sự kiện và bình luận, dấu ấn, đồng hành, khám phá và trải nghiệm, tản mạn, tác phẩm, góc đời sống, thư giãn.