Tài liệu 5000 từ vựng tiếng Anh ngành Điện (Tiếng Anh cho người đi làm)

Tài liệu trình bày 5000 từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Điện thông dụng giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành ngành Điện. Mời các bạn tham khảo tài liệu để biết thêm chi tiết nội dung.