KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV TM DV BẤT ĐỘNG SẢN HIẾU TRUNG TÍN

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONGKHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH NGÂN HÀNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀPHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNGKINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV TM DVBẤT ĐỘNG SẢN HIẾU TRUNG TÍNGVHD: ThS. Nguyễn Hữu Thanh TùngSVTH: Bùi Thị Sơn TrangLỚP: Kế ToánMSSV: 1711044024Vĩnh Long, năm 2020