KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH NGUYỄN HUỲNH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONGKHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNGKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI:KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤDỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH NGUYỄN HUỲNHGVHD: ThS. HUỲNH MINH ĐOÀNSVTH: NGUYỄN HIẾU NGHĨALỚP: KẾ TOÁN KHÓA 17MSSV: 1711044045Vĩnh Long, năm 2020