Hoạt động thể lực của sinh viên hệ cử nhân dinh dưỡng Đại học Y Hà Nội

Mục tiêu: Mô tả hoạt động thể lực (HĐTL) của sinh viên cử nhân dinh dưỡng Đại học Y Hà Nội. Phương pháp: 96 sinh viên được phỏng vấn bằng bộ câu hỏi GPAQ (Global Physical Activity Questionnaire). Sử dụng ngưỡng ≥ 600 MET-phút/tuần để xác định tỷ lệ đối tượng đạt khuyến nghị về HĐTL của WHO.