Giáo trình Photoshop for beginer - Căn bản photoshop

Giáo trình với các kiến thức căn bản về photoshop và các bài tập vận dụng với 6 bài học: thao tác cơ bản trên ảnh, lựa chọn và hiệu chỉnh chi tiết, đổ màu cho ảnh, làm việc với lớp, hiệu chỉnh kích cỡ và xoay ảnh, làm việc với kênh màu. Để nắm chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.