Giáo trình Phay nâng cao - Nghề: Cắt gọt kim loại

Giáo trình Phay nâng cao nhằm giúp cho học sinh: Có đầy đủ kiến thức để xác định, phân loại, lựa chọn phương pháp gia công các loại rãnh xoắn, bánh răng côn răng thẳng, bánh vít, phay chép hình, bao hình và phay cam trên máy phay. Có đủ kỹ năng tính toán, lựa chọn dao, dụng cụ gá, gá lắp dao, phôi và phay được các loại rãnh xoắn, bánh răng côn thẳng, côn xoắn, bánh vít, trục vít, phay chép hình, bao hình, phay cam đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.