Giáo trình Kỹ thuật thi công công trình cảng - đường thủy: Phần 1 - ĐH Xây dựng

"Kỹ thuật thi công công trình cảng - đường thủy" là giáo trình cơ bản cho sinh viên đại học chuyên ngành Cảng - Đường thủy, có thể làm tài liệu tham khảo cho các sinh viên ngành Đại học Thủy lợi và cho các kỹ sư tư vấn, thiết kế, thi công công trình cảng - đường thủy. Sách gồm 11 chương. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 giáo trình qua 6 chương đầu tài liệu, bao gồm: Chương 1 Đặc điểm chung về thi công công trình cảng - đường thủy, Chương 2 Đo đạc thi công và định vị công trình, Chương 3 Thi công lớp đệm đá dưới nước, Chương 4 Thi công công trình bằng các khối bê tông, Chương 5 Thi công công trình bằng thùng chìm, Chương 6 Công tác cọc.