Ebook Tự học Karate: Phần 2

Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách "Tự học Karate" sau đây. Sách được trình bày tỉ mỉ, dễ hiểu với nhiều hình ảnh minh họa rõ ràng, các kỹ thuật được hướng dẫn kỹ càng từng bước, đi từ dễ đến khó, nhằm giúp các bạn có thể tự tập luyện theo một cách dễ dàng.