Ebook Thế trận thuận pháo Cổ điển và hiện đại (Tập 2) - Hội cờ TP Hồ Chí Minh

Ebook Thế trận thuận pháo Cổ điển và hiện đại (Tập 2) giới thiệu tới các bạn về chiến lược hoành xa đối trực xa của trường pháo hiện đại từng bước phát triển; bước tiến nhảy vọt của chiến lược trực xa đối với hoành xa; một số ván thuận pháo của danh thủ thành phố Hồ Chí Minh. Mời các bạn tham khảo.