Ebook Tấn trò đời (Tập 8): Phần 1

Những nhân vật gây ấn tượng mạnh nhất và thành công nhất của Balzac là những nhân vật phản diện, thường được tác giả cho xuất hiện nhiều lần trong nhiều tác phẩm để người đọc theo dõi chặng đường phát triển tính cách, số phận, những bước thăng trầm trong cuộc chen chân trong thế giới đồng tiền, âm mưu và tội ác. Mời các bạn tham khảo tác phẩm "Bước thăng trầm của kỹ nữ" để cùng tìm hiểu những nghệ thuật xây dựng nhân vật của ông