Ebook Lột trần CEO: Phần 1 - Alex Malley

“Ebook Lột trần CEO: Phần 1 - Alex Malley” là cuốn sách chia sẻ những nguyên tắc trong sự nghiệp và lãnh đạo mà tác giả đã khó nhọc khám phá trên hành trình từ một cậu học sinh bị đình chỉ học tới một vị CEO. Nó cũng là lời thách thức mà tôi gửi đến bạn, để bạn bước ra ngoài thế giới và thử thách năng lực của mình. Mời các bạn tham khảo!