Ebook Basic bedside electrocardiography (Ấn bản Tiếng Việt)

Cuốn sách này ra đời nhằm hỗ trợ cho những đối tượng mới nhập môn, bao gồm các sinh viên y khoa, y tá và các chuyên gia sơ cứu, hỗ trợ y tế, muốn tìm hiểu về điện tim cơ bản. Nó cung cấp các kiến thức về xử trí căn bản các bất thường trên ECG cho thực tập sinh, bác sĩ nội trú, trợ lý bác sĩ, nghiên cứu sinh, bác sĩ gây mê và bác sĩ chuyên khoa tim mạch dựa trên các guideline được xây dựng bởi các hiệp hội uy tín trên thế giới. Do vậy, cuốn sách là là sự kết hợp của cả kiến thức căn bản
lẫn gối đầu điều trị. Sách gồm 26 bài học: Giải phẫu và điện sinh lý cơ bản, điện tâm đồ cơ bản, hệ chuyển đạo, trục điện tim và xự xoay của tim...