Ebook An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm và các quy định của pháp luật: Phần 2

Tài liệu An toàn vệ sinh lương thực, thực phẩm và các quy định của pháp luật còn ghi rõ những quy định về chất lượng hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, thực phẩm tiêu thụ trong nước cũng như những mục tiêu về chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Hy vọng tài liệu sẽ là những giải pháp bổ ích cho những cá nhân sản xuất và những nhà kinh doanh lương thực, thực phẩm, đồng thời là tài liệu nghiên cứu thêm cho bạn đọc. Mời các bạn cùng tham khảo.