Bài giảng Y tế công cộng tại Việt Nam: Thành tựu và thách thức

Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Y tế công cộng tại Việt Nam: Thành tựu và thách thức" để nắm chi tiết các nội dung về chỉ số phát triển con người; một số chỉ số y tế cơ bản; tình trạng sức khỏe; số cơ sở khám chữa bệnh; tài chính y tế; cung cấp dịch vụ y tế; nhân lực y tế; trường đại học y dược; chuyển đổi dịch tễ học; gánh nặng bệnh tật; vệ sinh an toàn thực phẩm; các bệnh dịch mới nổi...