Bài giảng Tiếp cận hội chứng xuất huyết - ThS.BS Phan Nguyễn Liên Anh

"Bài giảng Tiếp cận hội chứng xuất huyết - ThS.BS Phan Nguyễn Liên Anh" giúp người học hiểu rõ sinh lý đông cầm máu, tiếp cận hội chứng xuất huyết trên lâm sàng, các xét nghiệm chẩn đoán, sơ đồ tiếp cận chẩn đoán, các nguyên tắc điều trị.