Bài giảng Thuốc trị loét dạ dày

"Bài giảng Thuốc trị loét dạ dày" thông tin về nệnh loét dạ dày-tá tràng; điều hòa tiết acid; thuốc trị loét dạ dày – tá tràng; thuốc ức chế bơm proton; thuốc kháng Histamin H2; Misoprostol; Sucralfat; điều trị loét dạ dày – tá tràng...