Bài giảng Hệ thống thông tin ngân hàng - ThS. Huỳnh Đỗ Bảo Châu

Bài giảng Hệ thống thông tin ngân hàng gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về hệ thống thông tin ngân hàng, giá trị tiền theo thời gian, thẩm định dự án đầu tư, ứng dụng goalseek và scenario trong excel, ứng dụng solver trong excel,... Mời các bạn cùng tham khảo.