Bài giảng Bảo đảm an toàn người bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

"Bài giảng Bảo đảm an toàn người bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh" cung cấp các khía cạnh chất lượng; khái niệm an toàn người bệnh; thực trạng an toàn bệnh nhân; chỉ đạo của Bộ Y tế về an toàn người bệnh, kế hoạch phát triển.