Bài giảng Báo cáo hai trường hợp đầu tiên nhiễm 2019 – nCoV tại Bệnh viện Chợ Rẫy

"Bài giảng Báo cáo hai trường hợp đầu tiên nhiễm 2019 – nCoV tại Bệnh viện Chợ Rẫy" trình bày diễn tiến lâm sàng tại bệnh viện Chợ Rẫy; bài học kinh nghiệm; bằng chứng 2019 - nCoV lây từ người sang người; chẩn đoán và cách ly kịp thời theo đúng quy trình từ cấp cứu cho đến khoa; điều trị nhiễm trùng bội nhiễm kịp thời; thông thoáng buồng bệnh; tập vật lý trị liệu hô hấp; phối hợp các chuyên khoa điều chỉnh tốt bệnh nền...