5000 từ tiếng Anh phổ biến nhất

Toàn bộ những từ vụng phổ biến nhất mà bạn cần phải biết. rất hay